Check in – Out Feature

เช็ควันลาได้เอง

อนุมัติ,ลากิจ,ลาป่วย,โอที

รายงาน และ การประมวลผลการทำงาน

นอกสถานที่ ก็ลงเวลาได้

รีวิว

Works คืออะไร

Works เป็น Application สำหรับลงเวลา เข้า-ออกงาน ผ่านระบบ GPS , QR Code รายงานผลออนไลน์ทันที ระบบการจัดการด้านเวลาทำงาน ของพนักงานผ่านแอปบนมือถือโดยมีระบบการจัดข้อมูล เวลาทำงานของพนักงานผ่านทางเวปไซด์ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการบริหารงานบุคคล และเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างพนักงาน กับหัวหน้างาน และ HR โดยตรง ลดขั้นตอนยุ่งยากเรื่องเอกสาร เช่น เขียนใบลา ส่งคำร้อง รอหัวหน้าอนุมัติ รวมถึงยังสามารถลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ และค่าดูแลรักษาระบบ โดยข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บลงสู่ Cloud ปลดภัย ด้วยระบบ Security ขั้นสูง

Works ระบบบริหารจัดการ SME และองค์กรทุกขนาด ด้วยคุณสมบัติครบครัน ปลอดภัย ทันสมัย ใช้งานง่าย

ถ่ายรูปเพื่อ Check in

หมดปัญหาพนักงานฝากเพื่อน Check in เพียงถ่ายรูปยืนยันตัวตน

แจ้งประกาศในบริษัท

ประกาศข่าวสารในบริษัท หรือจะเลือกประกาศข่าวเฉพาะแผนก หรือรายบุคคล

Check in หลายรูปแบบ

เลือกการ Check in ได้หลายแบบ GPS , QR Code

อนุมัติหลายระดับ

พนักงานต้องการวันลา เพียงแค่ส่งคำรองอนุมัติไปยังหัวหน้าฝ่าย หรือผู้จัดการ หรือต้องการตั้งให้อนุมัติทั้ง 2 คน

กำหนดรูปแบบวันลา

เพื่อง่ายต่อการจัดการวันลา ระบบสามารถกำหนดให้พนักงาน สามารถลาเป็นชั่วโมง หรือเป็นวันเท่านั้นได้

มี Call Center

มี Call Center คอยตอบคำถาม หากมีปัญหาสงสัย

แนบเอกสารการลา

พนักงานสามารถแนบภาพถ่าย หรือเอกสารการลาได้ เช่น ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

Export รายงาน

ส่งออกเอกสารเพื่อนำไปใช้คำนวณเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย

เวลามากขึ้น ก็ต่อยอดธุรกิจให้ไปได้ไกลมากขึ้น

เจ้าของธุรกิจ SME วางใจ ให้ WORKS ดูแล ให้คุณโฟกัสธุรกิจให้เต็มที่ดีกว่า

 • แอพลงเวลางาน check in / check out ด้วยมือถือ

 • พนักงานลงเวลาทำงานที่ออฟฟิศ หรือทำงานนอกสถานที่ได้

 • ลดการทำงานของ HR ในการตรวจสอบข้อมูล

 • เจ้าของกิจการ ดูสรุปข้อมูลพนักงานได้แบบ Real Time

Employee Self Service

1. พนักงานลงเวลาเข้า – ออก ด้วยตนเอง สามารถระบุตัวตนและสถานที่

2. พนักงานส่งคำร้องให้หัวหน้างาน เช่น คำสั่งให้ทำ OT, ทำงานนอกสถานที่ , คำขอลาหยุด,พักร้อน, คำขอใบรับรองการทำงานฯ

3. สามารถรับข่าวสารภายในองค์กร และมีการเจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสาร

4. สามารถเช็ค-ตรวจสอบสิทธิ และดูรายงาน การมาทำงานของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

5. Works เป็นเครื่องมือให้กับพนักงาน สร้างวินัยให้กับตนเอง และวางแผนการทำงานล่วงหน้า ตามกฏเกณฑ์และระเบียบขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Manager Self Service

1. หัวหน้างานสามารถรับคำร้องพนักงานในหน่วยงานได้ชัดเจน รวดเร็วและสามารถทราบผลการอนุมัติ คำร้องได้ทันที แม่นยำ ไม่ผิดพลาด

2. หัวหน้างานสามารถทราบสถานการณ์มาทำงาน แบบ Real Time ของพนักงานในหน่วยงานได้ตลอดเวลา ส่งผลให้สามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนงานเรื่องคน กำลังการผลิตและ Output ของงานแต่ละประเภทได้รวดเร็ว

3. หัวหน้างานสามารถตรวจสอบการอนุมัติให้ทำ OT หรือการให้ทำงานนอกสถานที่ได้โดยตรง และประเมิน Output ของงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ สามารถแก้ไขปัญหาหน้างาน ได้ประสิทธิภาพสูง

4. หัวหน้างานสามารถใช้สถิติ และรายงานต่าง ๆ ในการประกอบการตัดสินใจการทำงานได้ รวดเร็ว เพิ่มผลผลิตของงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีระบบหลังบ้าน จัดการทุกอย่างให้ง่ายขึ้น

 • การเพิ่มพนักงานเข้าระบบ

 • การจัดการข้อมูลพนักงาน

 • การกำหนดพิกัดสถานที่

 • การกำหนดเวลาเข้าออก – งาน

 • การจัดการวันหยุดประจำปี

 • การอนุมัติรายการต่างๆ

 • กำหนดสิทธ์ การจัดการข้อมูล

 • รายงานเอกสาร

จัดการระบบพนักงานแบบครบถ้วน ทุกขั้นตอน

 • รองรับผังองค์กรบริษัทไม่จํากัดจํานวนหน่วยงานหรือระดับชั้นหน่วยงาน

 • รองรับการเข้างานแบบเวลาประจํา ทํางานเป็นกะ เปลี่ยนกะ และทํางานล่วงเวลาได้

 • แสดงผลในรูปแบบปฏิทิน (Calendar) และออกรายงานสรุปการเข้างาน-ออกงานได้

 • แสดงพนักงานที่ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ลาประเภทต่างๆ ชั่วโมงทํางานล่วงเวลาและอนุมัติโดยหัวหน้าจากการตรวจสอบหน้างาน

 • แจ้งเตือนและแจ้งเพื่อทราบข้อมูลในระบบผ่าน E-mail และ SMS ได้

 • ระบบสื่อสารภายในระหว่างเจ้าหน้าที่ HR กับบุคลากรในบริษัท

 • ส่งออกข้อมูลการทํางานล่วงเวลาและมาสายให้ระบบ Payroll ในรูปแบบ Excel

 • แสดงข้อมูลการเข้างาน-ออกงานแบบ Real-time บนจอแสดงผลขนาดใหญ่ได้ (optional)

 • สามารถเลือกแสดงผลได้หลายภาษา

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ (initial cost) จัดเก็บค่าบริการรายเดือนตามจํานวนพนักงาน

มีระบบ Report ดูรายงานทุกอย่าง

 • ตรวจสอบเวลาเข้า – ออก ของพนักงาน

 • บันทึกเวลาทำงานให้พนักงาน (กรณีคำร้อง)

 • อนุมัติรายการ

 • บันทึกการลาให้กับพนักงาน / ผู้รับมอบหมายงานแทน

 • สามารถวิเคราะห์การมาทำงานของ พนักงาน ทุกส่วนงานได้รวดเร็ว

 • มีรายงานให้กับผู้บริหารได้ทั้งระบบ

Our Customers

F.A.Q.

A : เครื่อง scan นิ้ว ใช้งานพร้อมกันเหมือนระบบ Works ไม่ได้ และค่าบำรุงรักษาระยะยาวระบบ Works ถูกกว่า พร้อมทั้งให้ความยึดหยุ่นเรื่องการใช้สิทธิวันลา/วันหยุด ที่ทำผ่านแอพได้แต่เครื่อง scan นิ้วทำไม่ได้ ระบบ Works สามารถดูรายงานการทำงานได้ทันทีผ่านแอพมือถือ ง่าย สะดวก ใช้ได้ทุกที่ ซึ่งเครื่อง scan นิ้ว ทำไม่ได้
A : เป็นการใช้งานเน้นเรื่องความปลอดภัย ป้องกัน การตอกบัตรแทนกันได้เหมือนกัน แต่ระบบ works ลงทุนน้อยกว่า และสามารถใช้พร้อมกันได้ ซึ่งเครื่อง scan นิ้วทำไม่ได้ และเพิ่มความยืดหยุ่นเรื่องการหมุนเวียนคนทำงานหรือการทำงานนอกสถานที่
A : ได้ โดยจะเป็นข้อมูลในรูปแบบ Excel
A : ได้ โดยสามารถให้ความแม่นยำในการบอกพิกัดผ่านทาง GPS
A : ได้ สามารถลงเวลาหลายครั้งในวันเดียวกัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
A : ได้ โดยทาง HR จะเป็นคนกำหนดจำนวนเวลาในการทำงานของแต่ละคน ผ่านทางระบบซึ่งจะสามารถคำนวณค่าตอบแทน ได้อย่างรวดเร็ว
A : สามารถทำได้ แต่จะมีการอนุมัติตามลำดับขั้นตอนที่ทางบริษัทกำหนด
A : สามารถใช้งานได้พร้อมกันทุก 200 เครื่อง เพราะการบันทึกข้อมูลเป็นระบบวินาที
A : ในปัจจุบัน สามารถใช้ได้ทุกรุ่น โดยจะต้องมี OS android 5 และ iOS 10 ขึ้นไป

เกี่ยวกับเรา (About Us)

24/7 Works Application พัฒนาโดย บริษัท เมอริท คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตราฐานนวัตกรรมและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (Board of Investment) เราเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นสำหรับการเข้า-ออกงาน แบบออนไลน์ และการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ เพื่อเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาให้การทำงานในองค์กรค์รวดเร็วและผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการจัดการให้กับองค์กรทุกขนาด

ติดต่อเรา

Sale contact : 093-115-9999
Call center : 064-956-6565
Line@ : @24.7works
E-mail : saleworks.th@gmail.com
www.24-7works.com
Copyright 2020 © Works - Get Right Solution.